Mali rokovnik "Chicago school - midnight"

Ilustrirani blok s magnetom.

Detalji proizvoda:
80 praznih listova za trganje

Širina: 80 mm
Visina: 120 mm

Količina
49,90 kn