Rokovnik "Over the rainbow elephant"

Detalji proizvoda:

272 prekrasno ilustriranih listova;
vrpce za označavanje

Širina: 117 mm
Visina: 165 mm

Količina
85,90 kn